ค่าบริการ

SERVICE FEE

กฎหมาย และ ว่าความ
 • ที่ปรึกษาธุรกิจและกฎหมายบริษัทเอกชน = 20,000 บาท/เดือน
 • ปรึกษาธุรกิจและกฎหมายเป็นครั้งไป = 3,000 บาท/ชั่วโมง
 • ร่างสัญญา = เริ่มที่ 14,000 บาท/ฉบับ (ไม่เกิน 10 หน้า)
 • ตรวจสัญญา = เริ่มที่ 7,000 บาท/ฉบับ (ไม่เกิน 10 หน้า)
 • รับรองลายมือชื่อและเอกสาร = เริ่มที่ 2,000 บาท/เรื่อง
 • จดทะเบียน เปิดบริษัท = 20,000 บาท/บริษัท (รวมค่าจด VAT และ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ไม่รวมค่า แปลเอกสารไทย-อังกฤษ และ ค่าออกใบหุ้น)
 • จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า = เริ่มที่ 5,000 บาท/ประเภท
 • จดแจ้งลิขสิทธิ์ เริ่มที่ 4,500 บาท/เรื่อง
 • จดทะเบียน สิทธิบัตร และ ทรัพย์สินทางปัญญา = เริ่มที่ 25,000 บาท/เรื่อง
 • ออกจดหมายทวงถามหนี้ = เริ่มที่ 2,500 บาท/ฉบับ
 • แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย = เริ่มที่หน้าละ 1,000 บาท
 • ว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค = โปรดสอบถามเป็นคดีไป
ฝึกอบรมธุรกิจและกฎหมาย
 • ฝึกอบรมในองค์กร (On-site) = 30,000 บาท/วัน (ทั่วประเทศไทย,รวมค่าเดินทางและที่พักแล้ว)
 • ฝึกอบรมผ่าน Zoom = 25,000 บาท/วัน
 • ฝึกอบรมกลุ่มย่อย ไม่เกิน 5 คน = 5,000 บาท/คน/วัน (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก)
ฝึกอบรมการตลาดดิจิทัล
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในองค์กร = 30,000 บาท/วัน (ทั่วประเทศไทย,รวมค่าเดินทางและที่พักแล้ว)
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ไม่เกิน 5 คน = 6,000 บาท/คน/วัน (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก)
(โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้าอบรม)
การตลาดออนไลน์
 • ทำเว็บไซต์ให้ข้อมูล = เริ่มที่ 25,000 บาท/เว็บ
 • ทำเว็บไซต์อีคอมเมอร์ซ สินค้าไม่เกิน 100 รายการ = เริ่มที่ 50,000 บาท/เว็บ
 • ถ่ายภาพและทำคำบรรยายสินค้าเพื่อการขายออนไลน์ = เริ่มที่ 20,000 บาท/20 ภาพ
 • ปักหมุดใน Google Map และ ลงข้อมูลเบื้องต้น = 2,000 บาท/จุด
 • ทำโฆษณาใน Google Ads = 2,000 บาท/รายการ (ไม่รวมค่างบโฆษณา)
 • ทำโฆษณาใน Facebook Ads = 2,000 บาท/รายการ (ไม่รวมค่างบโฆษณา)
 • เขียนบทความ เพื่อลงในสื่อออนไลน์ = เริ่มที่ 2,000 บาท/บทความ 1 หน้า A4

ขอใบเสนอราคา หรือ สอบถามค่าบริการเฉพาะเรื่อง โปรดติดต่อ
โทร 0817168711 LineOA: @zru5884r Email: mingbiz@gmail.com

Request Quotation

ขอใบเสนอราคา

เรายินดีรับฟังความต้องการเบื้องต้นของคุณ โปรดติดต่อมา เพื่อขอทราบราคา

Meng

Typically replies within a day

Hello, Welcome to the site. Please click below button for phone call. Service available in Thailand. Please call between 9:00 am.-16:00 pm. Phone numer in Thailand (+66) (0) 817168711 Thanks.

Powered by WpChatPlugins
error: Content is protected !!